Indeks poleceń programowania sterownika CNC


    modalna). Wykluczająca grupa wyboru płaszczyzny. G19 Płaszczyzna obróbki YZ, gdy wrzeciono jest ustawione równolegle do osi X (druga i trzecia oś geometrii obrabiarki). Długość narzędzia mierzona jest wzdłuż osi X. Promień narzędzia mierzony jest w płaszczyźnie YZ (funkcja modalna). Wykluczająca grupa wyboru płaszczyzny.


    Dokument PDF: