Wydział Nauki o Żywności - uwm edu pl


    Sprawdzian pisemny - Sprawdzian pisemny 4 - Produkcja serów dojrzewających. 3 pytania stanowiące 25% oceny końcowej,Sprawdzian pisemny 3 - Produkcja masła i napojów ... chemia, fizyka, biochemia, mikrobiologia Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem


    Dokument PDF: