HISTORIA - Gimnazjum Tyczyn


    VADEMECUM GIMNAZJALISTY | HISTORIA strona z 26 HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT Starożytny Egipt (nazywany „darem Nilu”) – powstał ok. 3000 r. p.n.e. w wyniku podboju Egiptu Dolnego przez Górny przez Menesa, który przyjął tytuł króla Dolnego i Górnego Egiptu. Położony w północnej Afryce w dorzeczu Nilu. Dwie stolice: Memphis (na płn.) oraz Thebae (na płd.).


    Dokument PDF: