BOLESŁAW KRZYWOUSTY - szkolasen com


    Testament Bolesława Krzywoustego W 1138 roku Bolesław Krzywousty podzielił Polskę: Bolesław Krzywousty, mając w pamięci walki z ojcem i Zbigniewem, nie chciał, by powtórzyło się to w przypadku jego synów. Postanowił spisać testament, mocą którego podzielił kraj pomiędzy nich.


    Dokument PDF: