1 19 - joannasikora files wordpress com


    Radosiński E. „Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej”, PWN, Warszawa 2010. 6. Wąsowski W., „Fałszowanie sprawozdań finansowych”, iblioteka Menedżera i ankowca, Warszawa 2003. Przewidywana skala ocen oraz punktacja: dostateczna <50-65)% pkt,


    Dokument PDF: