Przemysław Dakowicz RZEKI MIŁOSZA


    „Heraklitejska rzeka - pisze Aleksander Fiut - przekracza tamę lat wojennych i toczy swe wody w twórczości Miłosza aż po dzień dzisiejszy”1. Obrazy rzek rzeczywistych i imaginacyjnych pojawiają się w tej poezji ... Athabasca - poeta wspomina ją w Osobnym zeszycie: Kartkach dotyczących lat niepodległości z Hymnu o Perle.


    Dokument PDF: