Przeglądjęzykówiparadygmatów programowania


    tyki UMCS, w tym (i przede wszystkim) przedmiotu „Języki i paradygmaty programowania”. Ma też za zadanie służyć jako pomoc w przyswojeniu te-go przedmiotu na kierunku „Informatyka”. Jednakże, ponieważ prezentuje przegląd wielu zagadnień związanych z programowaniem i różnymi języka-


    Dokument PDF: