Bracia to Polska krew! - Nowy Kurier


    krwi ÑpaÒskiejî, a ile Ñchamskiejî ... Bracia to Polska krew! Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w warszawskim Pałacu Królewskim. Obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r. Jolanta Cabaj Czy rzeczywiście uniwersytety tracą swoje znaczenie na skutek złych praktyk studenckich?


    Dokument PDF: