Dr inż Jerzy Legut - prac im pwr edu pl


    Jerzy Legut. Funkcje trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne. Wzory redukcyjne i wartości funkcji trygonometrycznych. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów.


    Dokument PDF: