BIZNES PLAN PRZEDSIĘBIORSTWA - strona domowa


    Niniejszy projekt przedstawia biznes­plan firmy usługowej „Niezapominajka”, która oferować będzie usługi w zakresie dbania o czystość i formę estetyczną pomników nagrobkowych itp. Na początku biznes­planu przedstawiam sytuację na rynku i skąd


    Dokument PDF: