Opis miejsca - opis Akademii Pana Kleksa Jan Brzechwa


    Opis miejsca - opis Akademii Pana Kleksa. Jan ... poziomie znajdowaBy siˇ sekrety Pana Kleksa, do których nikt nie miaB dostˇpu, a sam wBa[ciciel wchodziB tylko przez komin. W Akademii mogli uczy siˇ tylko chBopcy o imionach rozpoczynajcych siˇ na ˚A ˛. Wyjtek stanowiB tylko szpak Mateusz, ale on przecie| nie


    Dokument PDF: