2004 Krew i brud - ResearchGate


    Wyróżniano kary mutylacyjne- odcinanie członów - co często oznaczało karę talionu (odzwierciedlającą), np. wybicie oka, ucięcie ręki, wyrwanie języka. Karą odzwierciedlającą dla


    Dokument PDF: