Raport ekspozycji na krew i płyny ustrojowe EPINet


    2 of 2 . 13) Jak długo miał miejsce kontakt krwi / płynu ustrojowego z twoją skórą / śluzówkami? (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 1 krócej niż 5 minut 2 5-14 minut . 3 15 minut do 1 godziny . 4 dłużej niż 1 godzinę. 14) Jak dużo krwi / płynu ustrojowego miało kontakt ze skórą / śluzówkami? (zaznacz tylko jedną odpowiedź


    Dokument PDF: