OPIS PATENTOWY PL 192131 - public sds tiktalik com


    chinaldyna/związek aromatyczny. Zawierający frakcję chinaldynową strumień metylonaftalenów z procesu przeróbki smoły z wę-gla kamiennego zawiera różne zasady chinolinowe, których temperatura wrzenia jest bardzo zbliżona. I tak, temperatura wrzenia 8-metylochinoliny wynosi 247,75°C, temperatura wrzenia 2-metylochinoliny


    Dokument PDF: