OŚWIADCZENIE - stoprocent com


    utworu audiowizualnego (teledysku) – pracy konkursowej w Konkursie „Wszystko albo nic vol.1: Tomb”, (dalej: Utwór), zarówno w całości jak i w zakresie poszczególnych jego części (utwór wizualny, utwór słowny, utwór muzyczny) oraz podmiotem uprawnionym z tytułu praw pokrewnych do wideogramu utworu wizualnego i do


    Dokument PDF: