„KULTURA MASOWA” I CO DALEJ? - Rozprawy Społeczne


    Kultura masowa nie jest zjawiskiem ostatniej doby. Chociaż uległa szczególnej intensyfikacji wcią - gu lat powojennych, narastała stopniowo od dwóch co najmniej stuleci. Narodziła się jako produkt wtór-ny rewolucji przemysłowej wraz z industrializmem i urbanizacją. Kultura masowa była identyfikowa-


    Dokument PDF: