REGULAMIN OGÓLNY RZECZYPOSPOLITEJ - strzelec pwsz nysa pl


    3 „Naród winien jest sobie samemu obron ę od napa ści i dla przestrzegania cało ści swojej, wszyscy przeto obywatele s ą obro ńcami cało ści i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyci ą- gni ęta siła obronna i porz ądna z ogólnej siły narodu.


    Dokument PDF: