Odpowiedzialny biznes Usługi Deloitte


    • Identyfikacja potrzeb i celów firmy oraz interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. • Badanie i mapowanie interesariuszy. • Zaplanowanie procesu prowadzenia dialogu. • Opracowanie planu zaangażowania interesariuszy. • Monitoring oraz ocena dialogu. Kontakt: Jakub Bojanowski Partner Dział Zarządzania Ryzykiem Tel. +48 (22) 511 ...


    Dokument PDF: