Matematyka z kluczem - spwr pl


    Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa, klasy 4‒8 Przedmiotowe zasady oceniania ... Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 5. ... indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 7.


    Dokument PDF: