Matematyka #13 3 - chemia ug edu pl


    Asymptoty, pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych (znajdowanie asymptoty ukośnej i pionowej, obliczanie pochodnej cząstkowej funkcji wielu zmiennych, ekstremum lokalne funkcji dwu zmiennych) Całka nieoznaczona (obliczanie całki nieoznaczonej, całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie)


    Dokument PDF: