Naukoznawstwo Filozofia nauki - ResearchGate


    Co to jest nauka? Trzy sposoby rozumienia nauki 2.1. Nauka = dziedzina ludzkiej działalności, kultury, życia społecznego 2.2. Nauka = pewien typ działalności, praca badawcza, zbiór ...


    Dokument PDF: