WIOSNA LUDÓW W EUROPIE I NA ZIEMIACH POLSKICH 1848 - 1849


    Wiosna Ludów w Prusach i pa ństwach niemieckich - w marcu 1848 r. wybuchło powstanie w Berlinie. Król Fryderyk Wilhelm IV zniósł cenzur ę i zwołał sejm, ogłoszono amnesti ę dla wi ęźniów politycznych. Król zgodził si ę na zwołanie zgromadzenia narodowego, które miało uchwali ć konstytucj ę.


    Dokument PDF: