frazeologicznych - ORPEG


    • plagi egipskie • miłosierny samarytanin • • kainowe znamię piętno • nieszczęścia spadające na ludzi, zwykle masowo, często interpretowane jako kara boża altruista, dobra dusza, dobroczyńca • znamię zabójcy brata lub rodaka Źródła /3/ Biblia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


    Dokument PDF: