Informator A6 Matematyka - maturzysta info


    Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie 1. (0-1) Funkcja określona wzorem f x x( )= − −3 4 dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych.


    Dokument PDF: