Kushtet e Punës Biznes - bkt com al


    RBG.6-T-003 Kushtet e Punës Biznes 1.6 Interesi për tërheqje (mujor) 2% 1.6.1 Tërheqje nga ATM-të (e BKT-së dhe brenda vendit) 1'000 Lek 1.6.2 Tërheqje nga ATM-të jashtë vendit 1'500 Lek 1.7 Riprintim me kërkesë i kartës +PIN 2'000 Lek 1.8 Riprintim me kërkesë i PIN-it 500 Lek 1.9 Nxjerrje llogarie Pa shpenzim në BKT / 200 Lek nga Banka të tjera


    Dokument PDF: