Historia elektroniki - Elportal


    Historia elektroniki część 8 W latach 70−tych szybko rozwijająca się technologia MOS dominowała już w układach cyfrowych. Równolegle roz− wijały się też układy liniowe. Stopień scalenia nadal wzrastał, a wśród projek− tantów układów scalonych rodziły się nowe pomysły. Warto zauważyć, że w tamtych latach


    Dokument PDF: