Biznes Plan - jazoty cba pl


    Przykładowy biznes plan firmy komputerowej PLAN MARKETINGOWY Kiedy dostan ę pozwolenie na montowanie stałego ł ącza internetowego rozpocz ęta zostanie kampania reklamowa w moim mie ście. Rozklejone plakaty informuj ące o działalno ści, a poza tym uwa Ŝam Ŝe wie ść rozejdzie szybko poniewa Ŝ b ędę miał bardzo niskie ...


    Dokument PDF: