Towaroznawstwo jest nauką o właściwościach, pozyskiwaniu


    Towaroznawstwo jest rozległą dziedziną wiedzy której przedmiotem poznania jest towar. Według słownika - towaroznawstwo jest to nauka o właściwościach towarów metodach ich badania i oceny , czynnikach , zjawiskach i procesach rzutujących na ich jakość, produktów w sferach przedprodukcyjnej produkcyjnej i poprodukcyjnej


    Dokument PDF: