Wykład 2 dr inż Przemysław Plaskota - akustyka pwr wroc pl


    • problem: komat syntoniczny • występują tercje wielkie o różnej wielkości. 6 Systemy dźwiękowe • Późniejsze systemy starały się rozwiązać ...


    Dokument PDF: