HB Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes


    10) Biznes Assistance, z przedsiębiorcami, zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”. 2. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej „ERGO Hestią”, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przez nią


    Dokument PDF: