II Rzeczpospolita - orpeg pl


    Rząd podał się do dymisji, prezydent złożył urząd. • Zgodnie z konstytucją władzę objął Maciej Rataj (marszałek Sejmu). • 31 maja Piłsudski został wybrany przez zgromadzenie narodowe prezydentem, ale nie przyjął stanowiska. Następnego dnia prezydentem został Ignacy Mościcki – kandydat proponowany przez Piłsudskiego.


    Dokument PDF: