Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż


    3.6.3 Nośność obliczeniowa przekroju klasy 4 przy jednokierunkowym zginaniu wg PN-EN 1993-1-1 (wzór 6.12 i 6.15) Ustalenie przekroju współpracującego (cech efektywnych przekroju) wg PN-EN 1993-1-5. ... 3.6.5 Sprawdzenie nośności przekroju przy naprężeniach stycznych (zgodnie z pkt. 5 normy PN-EN 1993-1-5):


    Dokument PDF: