KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA


    Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki ePłatnik. (Jeśli jej nie masz, wejdź w zakładkę Płatnik, wybierz z menu po lewej stronie Panel Płatnika i kliknij [Aktywuj ePłat-


    Dokument PDF: